Roger Robinson

Roger Robinson är poet och skrivpedagog, aktivist och sångare i King Midas Sound. Han föddes i stadsdelen Hackney i nordöstra London men flyttade som treåring tillbaka till föräldrarnas Trinidad.

Magisk sådd

När berättelsen tar sin början har Willie nyligen återvänt till Berlin efter en lång sejour i Afrika. Han har lämnat sin hustru och börjar efter påtryckningar från sin syster inse att han, för första gången i livet, måste göra ett medvetet val för att komma vidare.

Indien. En sårad civilisation

Naipauls andra bok om sina förfäders hemland Indien.

Bland de rättrogna. En islamisk resa

Naipaul skildrar en resa genom länder där islamiska fanatiker försöker upprätta en religiös ordning som bygger på våld, förtryck och tankens ofrihet. Han besöker Iran, Pakistan, Malaysia och Indonesien.

Eva Stenvång

På väg mot mitten

Boken består av två självbiografiska berättelser där Naipaul skildrar sitt skrivande och författarskap. Han berättar dels om sin första tid som frilansande journalist, dels om sitt arbete som etablerad författare där resorna är en viktig utgångspunkt för skrivandet.

I sydstaterna. Ett land av röster

I mitten av 80-talet gjorde Naipaul en resa genom en rad delstater i södra USA, bl a Florida, Missisippi och Tennesee, och intervjuade många olika slags människor. I boken beskriver han sina intryck och låter de intervjuade själva komma till tals.

Eva Stenvång

Indien. Raseri och revolt

En innehållsrik reportagebok från Indien, där Naipaul dels skildrar sina egna intryck från detta mångfacetterade land, dels låter de människor han möter under sin resa komma till tals och beskriva sin tillvaro och sitt land.

Eva Stenvång

Bortom tron. Islamiska utflykter bland de omvända folken

I denna reseberättelse från Orienten tecknar Naipaul en kritisk bild av de muslimska missionssträvandena och vad dessa lett till. Det kulturella förtryck som blivit följden kallar han för "den mest obevekliga formen av imperialism".