Indien. Raseri och revolt

En innehållsrik reportagebok från Indien, där Naipaul dels skildrar sina egna intryck från detta mångfacetterade land, dels låter de människor han möter under sin resa komma till tals och beskriva sin tillvaro och sitt land.

Eva Stenvång

Bortom tron. Islamiska utflykter bland de omvända folken

I denna reseberättelse från Orienten tecknar Naipaul en kritisk bild av de muslimska missionssträvandena och vad dessa lett till. Det kulturella förtryck som blivit följden kallar han för "den mest obevekliga formen av imperialism".

Det förlorade El Dorado

I den här boken lyfter Naipaul fram bortglömda delar av Karibiens koloniala historia. Han skildrar framför allt Trinidad och Port of Spain, bl a stadens roll som en viktig bas i sökandet efter El Dorado under den spanska tiden.

Den mystiske massören

En humoristisk och färgstark berättelse om massören Ganesh Ramsumairs väg till framgång och berömmelse. Romanen utspelar sig bland indiska invandrare på Trinidad och bär spår av Naipauls egen uppväxt. Dialogerna är skrivna på "invandrarengelska" - fast här i svensk översättning, förstås.

Mr Stone och Riddarkompaniet

Romanen utspelar sig i Storbritannien och handlar om en man som strax före sin pensionering ändrar sitt liv helt och hållet. Från att ha levt ensam gifter han sig och sätter dessutom igång med att förverkliga en idé som förändrar hans liv ytterligare.

Eva Stenvång

Vid flodens krök

Den här romanen, som utgetts i Sverige med två olika titlar, skildrar en afrikansk stat efter självständigheten och den kaotiska tid som följer. Bokens huvudperson är indier.

Eva Stenvång

Där floden flyter förbi

Den här romanen, som utgetts i Sverige med två olika titlar, skildrar en afrikansk stat efter självständigheten och den kaotiska tid som följer. Bokens huvudperson är indier.

Eva Stenvång

Ankomstens gåta. En roman i fem avsnitt

En roman med självbiografiska inslag. Den utspelar sig i Storbritannien, på ett allt mer förfallet gods som bebos av en man som tidigare varit utsänd av kolonialmakten.

Eva Stenvång

Världsvägar. En svit

Boken består av en rad berättelser, skrivna med utgångspunkt från Naipauls eget liv och hans intresse för historiska miljöer, personligheter och händelser. Mycket av det han skriver ställs i relation till uppväxttiden på Trinidad och den karibiska öns historia.

Eva Stenvång

Ett halvt liv

Romanen skildrar en ung indier som flyttar till London, där han konfronteras med en värld som skiljer sig totalt från den han växt upp i.