Indien. Raseri och revolt

Översättare:
Original: India. A million mutinies now (1990)
Essäer Trinidad och Tobago

En innehållsrik reportagebok från Indien, där Naipaul dels skildrar sina egna intryck från detta mångfacetterade land, dels låter de människor han möter under sin resa komma till tals och beskriva sin tillvaro och sitt land.

Eva Stenvång