Bortom tron. Islamiska utflykter bland de omvända folken

Översättare:
Original: Beyond belief (1998)
Essäer Trinidad och Tobago

I denna reseberättelse från Orienten tecknar Naipaul en kritisk bild av de muslimska missionssträvandena och vad dessa lett till. Det kulturella förtryck som blivit följden kallar han för "den mest obevekliga formen av imperialism". Ändå är detta först och främst en reseskildring, där Naipaul berättar om möten med muslimska personligheter. Det är ingen bok som bidrar till att öka respekten för islam. Å andra sidan skildrar han - låt vara på ett subjektivt sätt - en verklighet som det inte går att bortse ifrån. Eva Stenvång