Bland de rättrogna. En islamisk resa

Översättare:
Original: Among the believers (1981)
Essäer Trinidad och Tobago

Naipaul skildrar en resa genom länder där islamiska fanatiker försöker upprätta en religiös ordning som bygger på våld, förtryck och tankens ofrihet. Han besöker Iran, Pakistan, Malaysia och Indonesien.

Eva Stenvång