Magisk sådd

När berättelsen tar sin början har Willie nyligen återvänt till Berlin efter en lång sejour i Afrika. Han har lämnat sin hustru och börjar efter påtryckningar från sin syster inse att han, för första gången i livet, måste göra ett medvetet val för att komma vidare. Så småningom hamnar han hos motståndsrörelsen i Indiens djungler. Men livet med gerillan är hårt och tröstlöst och de bybor som man "befriar" verkar lika frågande som Willie och hans kamrater inför vad de egentligen nu är fria från. Efter hand grusas Willies naiva förhoppningar om en ärorik framtid i revolutionens tjänst, han flyr och överlämnar sig självmant till polisen. När hans syster lyckas få honom frigiven återvänder han till det London han lämnade för så länge sedan. Med stor känslighet och stillsam humor, med ironi och klarsyn och på ett starkt konkret språk berättar Naipaul om den inre och yttre exil som drabbar så många människor runt om i världen, människor som liksom Willie inte finner riktigt fotfäste eller hemhörighet i tillvaron. Förlagsreklam

Anmärkning 

Magisk sådd är fortsättningen på berättelsen om den vilsne indiske mannen Willie från romanen Ett halvt liv (2001).