I sydstaterna. Ett land av röster

Översättare:
Original: A turn in the South (1989)
Essäer Trinidad och Tobago

I mitten av 80-talet gjorde Naipaul en resa genom en rad delstater i södra USA, bl a Florida, Missisippi och Tennesee, och intervjuade många olika slags människor. I boken beskriver han sina intryck och låter de intervjuade själva komma till tals.

Eva Stenvång