Död jord

Futura 1976
Original: Terra morte (1949)
Romaner Angola

Fernando Monteiro de Castro Soromenhos kritiska skildring av portugisernas kolonialpolitik, så som den gestaltar sig på 1930-talet i gruvdistriktet Camaxilo i nordöstra Angola, har blivit en klassiker, mindre genom sin stil än genom sin behandling av ämnet. Soromenho, under många år själv verksam som kolonialtjänsteman i Angola, skildrar i realistiska bilder kolonialismens förödande inverkan på den traditionella samhällsstrukturen. På ett osentimentalt språk beskrivs portugisernas brutala behandling av lokalbefolkningen som bl.a. tog sig uttryck i tvångsrekryteringen av arbetskraft; det multinationella diamantbolaget DIAMANG:s maktfullkomlighet; kolonialtjänstemännens cynism; angolanernas förnedring och slit i diamantgruvorna. Soromenho arbetade under en period av sitt liv som journalist, var intresserad av etnografi och undervisade i sociologi, något som avspeglar sig i den snabba, flyhänta stilen och den respekt och förståelse med vilken han skildrar det traditionella afrikanska samhällets sedvänjor och levnadsmönster. Originalet, som utkom i Rio de Janeiro 1949, förbjöds vid publiceringen i Lissabon 1961 och författaren tvingades i exil.

Barbro Norström Ridaeus