Alexander Fernandes

Översatta verk – böcker

Castro Soromenho (Terra morte, 1949)
Fernando Monteiro de Castro Soromenhos kritiska skildring av portugisernas kolonialpolitik, så som den gestaltar sig på 1930-talet i gruvdistriktet Camaxilo i nordöstra Angola, har...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Redaktör

Följande brasilianska författare ingår: Ruben Braga, Héber Fonseca, Clarice Lispector, Silveira Netto. Eva Stenvång