Sommaren före mörkret

Iboken tror sig läsaren först ha att göra med ett frigörelsemotiv, en kvinna som äntligen skall leva ut sin begåvning och sin erotiska längtan. Efter avslutad läsning framträder konturerna av den verkliga romanen, en skoningslös studie i medelålderns värdekollaps.

[nobelprize.org]

Passionen enligt G H

En ensam rik kvinna med initialerna G.H. bestämmer sig när hembiträdet slutat för att ägna sig åt det oväntade lyxnöjet städning.

Mitt i livet

Lu Wenting är en medelålders kvinna som slits mellan sina plikter som läkare, hustru och mor. Sjuka barn som ska hämtas från dagis, lunchen som hon måste hem och laga åt familjen varje dag, det pressade operationsschemat på sjukhuset, den tryckta stämningen ...