Passionen enligt G H

En ensam rik kvinna med initialerna G.H. bestämmer sig när hembiträdet slutat för att ägna sig åt det oväntade lyxnöjet städning.
I hembiträdets rum drabbas hon av flera för henne obehagliga överraskningar av vilka den mest dramatiska är mötet med en kackerlacka. Under detta möte genomgår hon sitt livs förvandling. Som förstenad i rummet framför den döende kackerlackan drabbas hon av omtumlande insikter. Hon förlorar sin tidigare livsbild och måste för sig själv ompröva hela sitt universum.

Det blir en filosofisk resa, om alltings ursprung, liv, betydelse. Om vad som är viktigt, äkta och beständigt. Det är också en undersökning av och lek med orden, att se dem på nytt. Dramatiken ligger alltså mer i språket och reflektionerna än i intrigen. Texten skapar sin egen genre, den sträcker sig utanför romanformens ramar. Tonen är som ingen annan. Lispector går från högtidligt till vardagligt i samma mening. Skrivprocessen är en pågående handling som läsaren bjuds in till. Berättelsen utspelar hela tiden sig i samma miljö, i klädkammaren, men det pågår skeenden på olika plan: språkliga, rumsliga, filosofiska och religiösa.

Passionen enligt G.H är Lispectors femte roman och anses allmänt vara hennes mästerverk.
Annakarin Thorburn