Sommaren före mörkret

Trevi 1973
Översättare:
Original: The Summer Before the Dark (1973)
Romaner Storbritannien
Ämnesord:

Iboken tror sig läsaren först ha att göra med ett frigörelsemotiv, en kvinna som äntligen skall leva ut sin begåvning och sin erotiska längtan. Efter avslutad läsning framträder konturerna av den verkliga romanen, en skoningslös studie i medelålderns värdekollaps.

[nobelprize.org]