Alkemins blå eld

Tiden 1991
Översättare:
Antologier, Poesi Mellanöstern, Nordafrika

Poesin är den arabiska litteraturens högsta och mest förgrenade träd med rötter tillbaka till 500-talet. I detta fina urval möter vi 23 poeter från åtta länder, vilka alla har en oomstridd position inom modernismen. Saleh Oweini och Nina Burton, båda poeter, har tolkat från arabiska eller via översättningar. I efterordet presenterar Sigrid Kahle modernismen mot bakgrund av den långa poetiska traditionen. Det fungerar som en koncis litteraturhistoria på poesins område.

Marina Stagh

Anmärkning 

rval och tolkning av Saleh Oweini och Nina Burton. Efterskrift av Sigrid Kahle.