Tusen och en natt

Kung Shahriar har bedragits av sin hustru och hämnas gruvligt på hela kvinnosläktet.

Alkemins blå eld

Poesin är den arabiska litteraturens högsta och mest förgrenade träd med rötter tillbaka till 500-talet. I detta fina urval möter vi 23 poeter från åtta länder, vilka alla har en oomstridd position inom modernismen.