Allomfattande kärlek

Översättare:
Poesi Iran

Azar Mahloujian har gjort ett brett urval av Ahmads Shamloos dikter, som här presenteras både i original och övarsatta till svenska. Shamloos dikter är rytmiska, inte sällan rimmade. Dessutom skapar han ofta sin egen meter. Detta är naturligtvis mycket svårt att återskapa i en översättning. Inte minst tydligt blir detta i titeldiktens lek med ljud, rim och rytm. Mahloujian har lagt sig mycket nära dikternas ordalydelse. Kanske hade en mer fri tolkning gjort sig bättre här? Den svenska tolkningen blir också mer ordrik än det persiska originalet. Tyvärr framgår heller inte ur vilka samlingar dikterna är hämtade, eller vilket år de är skrivna.

Med detta sagt tycker jag ändå att detta är ett gott urval, där många sidor av Shamloo visas fram. Den romantiske, den filosofiske, den politiske. Till och med den egensinnigt andlige. Shamloo skriver ibland vad man kanske kunde kalla en panteistisk dikt, där diktjaget är ett med världen, naturen, med vinden och regnet.

Här möter oss också ofta överraskande bilder som får en att stanna upp, tänka till, läsa om...det är god poesi! Shamloo har också en genuin vilja att säga något klokt, utan att för den skull bli pretantiös:

Min rädsla är - i alla fall - att dö i ett rike
där dödgrävarens lön
är högre

än människans frihet.

Bäst är kanske dock de dikter som lämnar politiken och tar sig an det universella. Som denna strof, vilken är lätt att känna igen sig i som nordbo:

Detta är en annan årstid
vars kyla
inifrån
försvårar
den självklara upplevelsen av det vackra.

Måtte vi alltid med glädje minnas hösten
som skapar
denna färgrika storm
för ögonen!

Simon Sorgenfrei