Anteckningar i marginalen. Artiklar i urval

René Vázquez Díaz har i den här boken samlat ett antal artiklar i tidningar och tidskrifter som han publicerat mellan åren 1984 och 1995. Boken består av två delar. Den första handlar om exilens problematik och om att vara invandrare. Andra delen har litteraturen och författarna som tema, bl a beskriver han olika möten med latinamerikanska, spanska och svenska författare.

Eva Stenvång