Avlägsenhetens strängar

Översättare:
Poesi Kurdistan

Hur exilen påverkar en människa på flykt
Poeten har sagt att hans exil, från den irakiska delen av Kurdistan, har blivit "en obotlig sjukdom". Det sätter han ord på i sitt bildspråk.

Dikterna i ”Avlägsenhetens strängar” är hämtade ur den kurdiske poeten Farhad Shakelys senare diktning, från mitten av åttiotalet fram till idag. Det är en period i hans författarskap då han låter sig inspireras av sufiska föreställningar. Urvalet avslutas med några nyskrivna dikter.

Förlagsinformation

 

Efterord 

Externa länkar