Farhad Shakely

* 1951 i Shakel, Kurdistan

Farhad Shakely föddes 1951 i byn Shakel i södra Kurdistan. Han läste kurdisk litteratur och språk vid Baghdad universitet 1971-74. I början av sjuttiotalet deltog han aktivt i motståndet mot Saddam Husseins regim och anslöt sig till kurdiska befrielserörelsen som Peshmarga 1974-75. År 1975 lämnade han Irak. Tre år senare kom han till Sverige där han sedan dess bott. Nu är han lärare i språket kurdiska och i kurdisk litteratur vid Uppsala universitet. Farhad Shakely är också översättare och forskare. Hans poesi har tolkats till ett flertal språk, bland andra arabiska, persiska, engelska och italienska. Han har givit ut ett 30-tal böcker, bland dem finns åtta diktsamlingar och en novellsamling.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Hur exilen påverkar en människa på flykt Poeten har sagt att hans exil, från den irakiska delen av Kurdistan, har blivit "en obotlig sjukdom". Det sätter han...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.