Bönen och svärdet. Essäer om arabisk kultur

Översättare:
Original: La Prière et l'épée (Essais sur la culture arabe) (1994)
Litteraturhistoria Mellanöstern

Ett brett urval essäer och artiklar från 1961 till 1992. Som essäist konkretiserar Adonis med hetta sin egen vision av poesin som en mystisk och intuitiv skapelseakt, en trance där människan omvandlas till gudomlig andedräkt. Han gör det i skarp polemik mot den islamiska ortodoxin och dess statiska syn på Uppenbarelsen som alltings fullbordan. I polemiken öppnas portarna till den arabiska kulturens trädgårdar, men också till Rimbaud och surrealisterna.
Marina Stagh