Bakthins karneval

Översättare:
Original: Bahejin de kuang huan
Dramatik Kina

Bakthins karneval innehåller tre pjäser av den kinesiska dramatikern Lao Ma:  

Bakthins karneval
"Det karnevaleska skrattet är en typ av humor som är unik för gemensamma festligheter. Det är ingen direkt reaktion på en specifik komisk händelse."

Sokrates
"Så länge jag har livet om förmågan i behåll kommer jag aldrig att sluta ägna mig åt filosofi. Jag vill klargöra sanningen för alla de personer som jag möter."

Den tappre soldaten Švejks äventyr under världskriget
"Då är det ändå mer upplysta tider nu. Om du hade sagt så för några år sedan hade du fått tio år till i fängelse, eller till och med blivit hängd. Att låta kejsaren bli uppäten av möss är ett mycket allvarligare brott än att låta flugor skita på honom!"

Förlagsinformation