Lao Ma

Lao Ma, vars egentliga namn är Ma Junjie, är känd i för sina satiriska noveller och pjäser, skivna i en stil som påinner om Tjechovs noveller och Aristofanes dramer. Han studerade vid Insitutionen för filosofi vid Folkets universitet i Peking på 1980-talet och har arbetat som professor och vicerektor vid samma universitet i många år.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Bahejin de kuang huan
Bakthins karneval innehåller tre pjäser av den kinesiska dramatikern Lao Ma:   Bakthins karneval "Det karnevaleska skrattet är en typ av humor som är unik för...