Bitter frukt

Leopard 2005
Översättare:
Original: Bitter fruit (2001)
Romaner Afrika

Achmat Dangor är "färgad", som den gamla apartheidregimen betecknade dem som inte var vare sig svarta eller vita, d.v.s. en stor del av Sydafrikas befolkning. Och mitt emellan befinner sig också huvudpersonen i den här romanen, den "färgade" Ali Silas, f.d. aktiv i det väpnade motståndet numera högt uppsatt jurist i Sannings- och försoningskommissionen. Som sådan står han mitt bland konflikterna i det nya Sydafrika och får allt svårare att se försoningen som möjlig. Dessutom bär han också - liksom de flesta f.d. aktiva motståndsmän - på ett personligt trauma. Hans fru våldtogs under apartheidtiden av en vit polisman som Silas i romanens nutid råkar stöta samman med. Skuggorna djupnar. Om än hans familj, liksom hans vänner, till skillnad från honom, på olika sätt lyckas ta sig fram till tydligare förhållningssätt till dagens politiska förhållanden, känner sig Silas alltmer som historiens fånge. Det förflutna vilar över honom som en mörk skugga, allt därifrån smakar som en bitter frukt.

Dangor är inte så lite kritisk mot mycket av det som präglar Sydafrika efter Mandela, och denna intellektuellt skärpta och i fråga om människoskildringen gripande roman ger läsaren en fördjupad och delvis skakande bild av ett land i omvälvande förvandling.
Jan Ristarp