Achmat Dangor

* 1948 i Johannesburg, Sydafrika

Achmat Dangor, född 1948, är en mångsidig författare med tre diktsamlingar, tre romaner, ett stort antal noveller och flera filmmanuskript bakom sig.

Vid sidan av sitt författarskap arbetar Dangor också som utvecklingsexpert inom jordbruksområdet och har lett flera frivilligorganisationer i Sydafrika, bl.a. Nelson Mandelas Barnfond. Han har för närvarande en hög position i ett FN-arbete om AIDS.

Under sina unga år förde han ett kringflackande liv, blev tidigt politiskt aktiv och under en period under 1970-talet "bannlyst" från all publicering. Detta har säkert bidragit till att allt han skriver har en mer eller mindre politisk klang eller bakgrund. Som så kallad färgad har han själv upplevt apartheidtidens många absurda sätt att förödmjuka och förtrycka den enskilde långt in i det vardagliga livet. Dangor, som är mycket upptagen av att på djupet skildra de individer som formar skeendena runt oss,har inte minst i den mycket uppmärksammade romanen Bitter frukt (på svenska 2005) rest stark kritik mot mycket i det nya Sydafrika och formulerat tveksamheter mot det som sannings- och försoningskommissionen medför för människorna.

Jan Ristarp

Bibliografi – böcker

Bitter fruit (2001)
Leopard 2005; övers. Ia Lind
Achmat Dangor är "färgad", som den gamla apartheidregimen betecknade dem som inte var vare sig svarta eller vita, d.v.s. en stor del av Sydafrikas befolkning. Och mitt emellan befinner sig också...