Bortom kärleken

Baran 1999
Översättare:
Poesi Iran

Som alltid gör Janne Carlsson och Said Moghadam ett gott jobb med detta sitt andra urval av Ahmad Shamloos dikter. Liksom Dikter om natten är detta urval försett med ett kort introducerande förord och förklarande noter där så behövs. Liksom i den förra samlingen har man tyvärr inte heller här angett från vilka samlingar dikterna är tagna, eller vilka år de är publicerade.

I förordet gör man gällande att man velat ge en så bred bild som möjligt av Shamloos författarskap och varvar kärlekslyrik med politiska dikter och tankedikter. Detta lyckas man med. Dessutom är detta en vackrare utgåva än den tidigare med en avsevärt mycket trevligare typografi. Man kunde kanske hoppas att dessa två böcker slås samman till en och ges ut på nytt. Detta är Shamloo värd!

En av samlingens främsta dikter är den Sången om Abraham i elden som väver samman koranens berättelse om Abraham och Nimrod, med förislamiska mytmotiv och en samtida avrättning av en 19-årig aktivist:

Jag var ingen
liten undergiven träl
och min himlaväg
var ingen upptrampad stig
av fromhet och lydnad;

en annan sorts gud förtjänade jag
en gud värd en skapelse
som inte underdånigt
tigger sitt dagliga bröd
en annan sorts
gud
skapade jag

Simon Sorgenfrei