Baran

Utgivna böcker

Bortom kärleken
Ahmad Shamloo
Som alltid gör Janne Carlsson och Said Moghadam ett gott jobb med detta sitt andra urval av Ahmad Shamloos dikter. Liksom Dikter om natten är detta urval försett med ett kort...
Dikter om natten
Ahmad Shamloo
Radarparet Carlsson/Moghadam har här givit oss en bra urval av Ahmad Shamloos dikter på svenska. Boken inleds med en biografisk text om och en intervju med författaren. Dikterna...
Karin - Forough
Forough Farrokhzad
En själ, två språk är en utgåva av Boyes dikter på svenska med persisk översättning och Forough Farrokhzads dikter på persiska i svensk...
Shahrnush Parsipur
Baran Förlag som är ett exil förlag, har gett ut denna roman.  Med en sagoberättares fantasi och en polemikers skärpa griper Parsipur sig an relationerna mellan kö...