Shahrnush Parsipur Persiska: شهرنوش پارسی پور

* 17 februari 1946 i Teheran, Indien

Shahrnush Parsipur är född 1946 i Teheran. Efter att avslutat gymnasium, utbildade hon sig till sociolog och därefter började hon arbeta på den iranska televisionen.

1974 arresterades Parsipur för sitt politiska engagemang mot Shahen och tvingades två år senare att lämna Iran. Hon tillbringade två år i Frankrike där hon studerade filosofi och kinesiska. Redan vid 13-års ålder började Parsipur skriva noveller som publicerades i olika tidskrifter och tidningar. Sedan dess har hon publicerat ett tiotal romaner, fyra novellsamlingar och en sagobok för barn.

Den kontroversiella romanen "Kvinnor utan män" skrevs 1974 men gavs inte ut först år 1989, då den förbjöds av den islamiska regimen med motiveringen att "boken var kränkande för samhällsnormerna och för att den propagerade för lösaktighet och lättfärdighet." Till följd av detta blev Parsipur häktad på nytt för en kortare tid.

1981 blev Parsipur arresterad utan grund och hon satt i Evin fängelset i Teheran tillsammans med sin äldre mor i fyra år och 7 månader.

Parsipur vann Hellman-Hammet priset år 1994 och hon har sedan dess förlängt sin vistelse i USA eller med andra ord har hon valt att fortsätta skiva utom räckhåll för de religiösa makthavarna.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Baran 1994; övers. Said Moghadam
Baran Förlag som är ett exil förlag, har gett ut denna roman.  Med en sagoberättares fantasi och en polemikers skärpa griper Parsipur sig an relationerna mellan kö...