Dikter om natten

Baran 1998
Översättare:
Poesi Iran

Radarparet Carlsson/Moghadam har här givit oss en bra urval av Ahmad Shamloos dikter på svenska. Boken inleds med en biografisk text om och en intervju med författaren. Dikterna är också, när så krävs, försedda med förklarande noter. Vad man saknar är en redogörelse för när dikterna är skrivna och i vilka samlingar de ingår.

Genom att arbeta med alitterationer och inrim lyckas man återskapa något av originalens rytmiska språk. Carlsson/Moghadam har överlag en spänst i sina tolkningar som andra översättare ofta saknar. Urvalet är också brett och speglar Shamloos mångsidighet som författare. Här rymms en arsenal av mänskliga känslolägen bredvid en vacker naturlyrik. Och naturligtvis är många av dikterna politiskt färgade.

Regimkritisk litteratur tvingas ofta använda sig av tvetydigheter, hänsyftningar och kulturspecifika symboler och bilder. Så också Shamloo. Många av dikterna, vilka framstår som abstrakt central- eller tankelyrik, visar sig - när man läser noterna - vara skrivna i samband med specifika händelser. Hyllningsdikter till avrättade upprorsmän, avrättningen av en politisk aktivist, avrättningen av... Att dessa dikter ändå framstår som stor och god poesi, även för den som inte uppfattar, eller ens känner till, deras bakrund och tillkomsthistoria säger något om vilken stor poet Shamloo var.

Simon Sorgenfrei