Bränd jord

Översättare:
Original: Parched Earth: A Love Story (2001)
Romaner Tanzania

Doreen Seko, ung lärare, söker sanningen bakom modern Foibes hemlighet. Varför finns det aldrig någon man i deras hem? Ändå föds fyra barn. Hon frågar mors moster Mai men får inga svar utan börjar leta på annat håll. Brodern Godbless förtvivlade längtan efter en far, en manlig förebild, är ytterst gripande. Doreens egen historia går från det traditionella bylivet till den urbana tillvaron i dagens Dar es Salaam. På en lärarkonferens möter hon Martin. Den unga kvinnans vaknande begär och förälskelsens besatthet skildras med en sensualism som aldrig tidigare i tanzanisk litteratur. Vad är det som gör att deras kärleks glöd ändå slocknar? Utan pekpinnas beskrivs hur både kvinnor och män är offer för låsta traditionella könsroller. Så börjar sökandet efter nycklar som kan befria dem från den patriarkala ordningen.

Bränd jord ger läsaren en inblick i en annan värld, andra tider och sedvänjor. Samtidigt är det lätt att identifiera sig och följa både det unikt tanzaniska och det allmängiltiga i denna fängslande roman.

Förlagsinformation