Där ön sover som en vinge

Trots det lilla formatet innehåller denna diktsamling så mycket som 23 av Nancy Morejóns dikter. I flera av dem anknyter Morejón till sitt afrikanska arv och slavarnas historia, bl a Svart kvinna och Madrigal för förrymda slavar. De kvinnliga slavarnas öde - sällan beskrivet i poesin - är temat för dikten Min husbonde älskar jag. Men här finns också kärlekspoesi - och en dikt som sagoberättaren H.C. Andersen uppenbarligen inspirerat till.
Eva Stenvång