Där skönheten multnar

En antologi dikter och aforismer (eller "afolyrismer", som författaren
själv kallar det) skrivna under lång tid. Filosofiska tankar, våndor
och begär men också mycket humor, värme och visdom fyller sidorna i
denna läsvärda volym.
Eva Stenvång