Danserskan

Översättare:
Noveller Japan

Novellen Danserskan, på japanska Maihime, av Mori Ogai (1862-1922) räknas tillsammans med Futabatei Shimeis roman Ukigumo (svävande moln) som den första moderna berättelsen i japansk litteratur genom sin spegling av den konflikt som många japaner upplevde under Meiji-epoken, då den traditionella moralen konfronterades med nya västerländska idéer. Även novellens bekännande jagform var ett nytt uttryckssätt. I motsats till Ukigumo som är en realistisk roman, är dock Danserskan en berättelse av mera romantisk karaktär och den präglas också av ett mera ålderdomligt språk. Danserskan är en delvis självbiografisk skildring av författarens upplevelser under sin studietid i Tyskland. Det centrala motivet är huvudpersonens kärleksförhållande med en fattig tysk flicka och bitterhet över att samhällets förväntningar och hans sociala ambitioner tvingar honom att ge avkall på sina innersta känslor.

Vibeke Emond