Mori Ōgai 森 鷗外

* 17 februari 1862 i Tsuwano, Shimane, Japan † 8 juli 1922

Mori Ogai räknas till de första stora moderna författarna i Japan.
Han hette egentligen Mori Rintaro och föddes i den lilla staden Tsuwano vid Japanska Havet. Som äldste son i en samurajfamilj, som i många generationer tjänat feudalherren i Tsuwano som läkare, var hans yrkesbana förutbestämd, och vid tolv års ålder skrevs han in som yngste student på den förberedande kursen vid den medicinskola, som kort därefter blev Tokyo-universitetets medicinska fakultet.
Han hade uppfostrats enligt samurajetikens ideal och studerat såväl konfucianism som kinesiska klassiker.
Samtidigt hade han börjat studera holländska, vilket gav tillträde till västerländsk vetenskap. Holländskan efterträddes sedan av tyska, som Mori Ogai kom att behärska utmärkt väl.
Efter sin examen gick han in i armén, eftersom en militär bana öppnade vägen för studier i väst, och 1882 började han tjänstgöra som militärläkare. Två år senare blev han sänd som forskarstudent till Tyskland, där han i fyra år studerade medicinsk hygien i Leipzig, Dresden, München och Berlin.

Dessa år ägnade han även åt ett intensivt engagemang inom det humanistiska området, och vid sin återkomst till Japan fick han därför en särställning bland Meiji-epokens intellektuella.
Meiji-epoken präglades av en snabb modernisering efter västerländsk modell och ett experimenterande med nya idéer och tekniker.
Vid sin hemkomst översatte Mori Ogai verk av författare som Daudet, Calderon, Lessing, Tolstoj, Kleist och filosofen Hartmann. Han skrev även litteraturkritiska essäer och deltog i den litterära debatten. Litteraturteoretikern Tsubouchi Shoyo hade 1885 publicerat en uppmärksammad essä om romanens essens och infört realismen som litterär inriktning. Mori Ogai reagerade mot realismen och förespråkade ett idealistiskt förhållningssätt.

1890 kom hans första skönlitterära verk, novellen Maihime, översatt till svenska som Danserskan. Danserskan är skriven i form av en bekännelse i jagform och har ett för japansk litteratur helt nytt uttryckssätt.
Det är en i stor utsträckning självbiografisk novell, som grundar sig på Mori Ogais erfarenheter från Tyskland, och huvudpersonens olyckliga kärleksförhållande med en tysk flicka återspeglar troligen författarens egna upplevelser.
Danserskan ger uttryck för en känslomässig konflikt som var typisk för Meiji-periodens japaner, konflikten mellan de egna känslorna och samhällets krav och förväntningar, mellan den frihet eller illusion av frihet som kontakten med västerlandet gav och de traditionellt japanska moraliska värderingarna. Den känsla av inre tomhet som huvudpersonen i Danserskan erfar när han får ge avkall på sina känslomässiga värden för att möta omvärldens krav och följa sina sociala ambitioner var något Mori Ogai delade med många i Meiji-epokens unga generation.

1891 tog Mori Ogai doktorsexamen i medicin och blev sedan chef för den militära medicinskolan, 1894-95 deltog han i kinesisk-japanska kriget, och 1899-1902 var han arméläkare på ön Kyushu.

Vid sidan av sin yrkeskarriär fortsatte Mori Ogai sin litterära verksamhet. Han översatte bland annat H C Andersens Improvisatören och Goethes Faust. Han skrev essäer, grundade en litterär tidskrift och medarbetade i tidskriften Mita bungaku, som samlade författare som var kritiska till den förhärskande naturalismen.
Mori Ogai skrev också en roman, Vita Sexualis, som var en ironisk och humoristisk parodi på den naturalistiska romanen.

1910 anklagades den anarkiske socialisten Kotoku Shusui för konspiration mot kejsaren och dömdes till döden. Detta gav upphov till starka reaktioner bland tidens intellektuella och fick, tillsammans med censuren av press och litteratur, Mori Ogai att uttrycka sitt ställningstagande mot regeringen i den korta allegoriska berättelsen Chinmoku no to (tystnadens torn).
Från denna tid är också hans kända roman Gan (vildgäss).

Ytterligare en händelse som utlöste starka reaktioner i Japan var när hjälten från det rysk-japanska kriget, general Nogi, 1912 begick traditionsenligt självmord för att följa sin herre, kejsaren, i döden.
Även för Mori Ogai blev händelsen avgörande och fick honom att betrakta det västerländska inflytandet som relativt ytligt och Japans egentliga verklighet som något som hade sina rötter i samurajetik och traditionella värderingar.
I fortsättningen ägnade han sig därför mycket åt historisk forskning och skrev en lång rad väldokumenterade historiska romaner och berättelser och historiska essäer.
Vibeke Emond

Bibliografi – böcker

Novellen Danserskan, på japanska Maihime, av Mori Ogai (1862-1922) räknas tillsammans med Futabatei Shimeis roman Ukigumo (svävande moln) som den första moderna berättelsen...