De övergivna museerna

Nordan 1984
Översättare:
Novellsamlingar Uruguay

Sju noveller publicerade mellan 1968 och 1981. I samlingen ingår en av hennes allra mest kända berättelser, La rebelión de los niños (Barnupproret), som skrevs 1971 och förebådar den diktatur som skulle komma.
Eva Stenvång