De underbara vapnen. Dikter i urval

Ett rikt urval dikter ur samlingarna Les armes miraculeuses och Soleil cou coupé, som bägge skrevs på 40-talet, samt Ferrements, 1960.

Eva Stenvång