Dikter och misstag : erotik. historia. vetenskap. drömmar

Jennifer Clements författarskap präglas av dubbla världar: en amerikansk och en mexikansk, en engelsk- och en spanskspråkig. Vandringen mellan två världar och mellan två språk är ett genomgående tema. Det är som att fascinationen för språkvärldarnas olikheter utsträcks till den yttre verkligheten och drömmarna.

Våldet och döden är hela tiden närvarande hos Clement, både i prosan och i poesin, ibland som en underton, men ofta direkt och utskrivet på raden. Här syns hennes mexikanska arv tydligt: ond bråd död samsas med hetta och fantasi och färger och mirakel.

“Dikter och misstag” innehåller tidigare opublicerade dikter och har tillkommit under loppet av flera år. Den prisbelönte översättaren Niclas Hval har gjort urvalet tillsammans med författaren.

Förlagsinformaiton