Dom Casmurro

Översättare:
Original: Dom Casmurro (1899)
Romaner Brasilien

I denna roman rekapitulerar en äldre välbärgad man sitt liv, från 15-årsåldern och framåt. Han minns ungdomens stora förälskelse, svårigheterna att frigöra sig från det löfte modern en gång givit - att sonen skulle bli präst, vänskapen med en jämnårig kamrat och sitt äktenskap, som inte blir som han tänkt sig. Eva Stenvång