Joaquim Maria Machado de Assis

* 21 juni 1839 i Rio de Janeiro, Brasilien † 29 september 1908 i Rio de Janeiro, Brasilien

Machado de Assis var en författare med en för litterära kretsar ovanlig bakgrund. Han föddes i Rio de Janeiro där han växte upp i oerhörd fattigdom. Han blev tidigt föräldralös och tvingades försörja sig som karamellförsäljare på gatorna i Rio. Som 16-åring började han arbeta på olika tryckerier och tidningar, medan han skaffade sig utbildning. Så småningom avancerade han till typograf, korrekturläsare och blev slutligen - vid 21 års ålder - redaktör för Diario do Rio.

1863 publicerade han sina första skönlitterära berättelser i tidningen Journal das Famílias, och 1870 debuterade han med novellsamlingen Conto fluminenses. Det stora genombrottet kom 1881 med Memórias póstumas de Brás Cubas (Brás Cubas postuma memoarer).

Sedan skrev han ytterligare tre "stora" romaner: Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (Dom Casmurro), 1899 och Esaú e Jacó (1904). Sedan hans ekonomiska situation förbättrats i och med en statlig anställning inledde Machado de Assis en intensiv litterär aktivitet. Han höll sig dock alltid inom Rios gränser i sitt författarskap. Det gjorde han även i praktiken; privat levde han ett stilla, borgerligt liv i ett bättre kvarter.

Han var mycket tillbakadragen, och led av att vara mulatt. Att han dessutom var epileptiker och stammade höjde inte heller självkänslan. Icke desto mindre var han lyckligt gift med en kvinna som delade hans kulturella intressen.

Han blev en mycket ansedd författare i sitt hemland, och betraktas som en av den brasilianska romantikens främsta företrädare. Hans enkla berättarstil bröt mot dåtidens retoriska framställningssätt. Machado de Assis var ordförande i den brasilianska akademin från det att den instiftades 1897 fram till sin död.

Bibliografi – böcker

O alienista (1882)
En av författarens längre noveller, som skildrar vad en naiv vetenskapstro kan leda till. Huvudpersonen får tillstånd att öppna ett dårhus, och den vetenskapliga...
Memórias póstumas de Brás Cubas (1881)
Pontes 1993; övers. Lars Axelsson
En märklig roman där den döde Brás Cubas berättar om händelser ur sitt liv. Eva Stenvång
Helena (1876)
Pontes 1988; övers. Lars Axelsson
En kärlekshistoria som berör ett för sin tid ovanligt ämne - incest. Romanen utspelar sig på ett lantgods utanför Rio deJaneiro, tiden är 1850-talet. Eva Stenv...
Dom Casmurro (1899)
I denna roman rekapitulerar en äldre välbärgad man sitt liv, från 15-årsåldern och framåt. Han minns ungdomens stora förälskelse, svårigheterna...