Vansinnesläkaren

Översättare:
Original: O alienista (1882)
Noveller Brasilien

En av författarens längre noveller, som skildrar vad en naiv vetenskapstro kan leda till. Huvudpersonen får tillstånd att öppna ett dårhus, och den vetenskapliga niten leder snart till att majoriteten av befolkningen sitter inlåst. Detta för samhällets bästa - se där parallellen till diktaturens metodik. Samtidigt tecknar romanen en bild av ett litet brasilianskt 1800-talssamhälle.

Eva Stenvång