Dromedaren på den blå balkongen / El dromedario en el balcón azul

I denna tvåspråkiga volym presenteras Diana E. Vallejos empatiska diktning förförsta gången på svenska.

Förlagsinformation