Dubbla negativ

»Hur mycket förfluten tid kan nuet bära?«
Neville Lister har hoppat av universitetet, och ombeds därför av sin orolige far att följa med fotografen Saul Auerbach under en dag, för att vidga sina perspektiv och inte hamna på fel bana. Lister och Auerbach skapar en lek: från en kulle ovanför Johannesburg väljer de ut tre hus och bestämmer sig för att knacka på för att leta efter berättelser. Auerbachs foton av de två första husen blir klassiska porträtt, men sedan försvinner ljuset så att det blir omöjligt att fotografera. Lister kommer fram till det tredje huset först flera decennier senare, då han återvänder till Sydafrika post-apartheid, till ett Johannesburg som knappt går att känna igen.

Dubbla negativ började som ett samarbete med fotografen David Goldblatt, men utmynnade i en roman i tre delar som skildrar vanliga människors liv under en omvälvande tid i Sydafrikas historia, genom reflektioner kring minne, konst, seende och identitet. Ivan Vladislavic ställer upp olika händelser bredvid varandra, som foton som läggs ut på ett bord. Genom sitt utforskande av framställandets konst skapar han också ett mångfacetterat porträtt av Johannesburg och dess befolkning.

Förlagsinformation