Julian Birbrajer

Översatta verk – böcker

Ivan Vladislavic
»Hur mycket förfluten tid kan nuet bära?« Neville Lister har hoppat av universitetet, och ombeds därför av sin orolige far att följa med fotografen Saul...
Ivan Vladislavic
I de skiftande och halvfärdiga miljöerna i Johannesburgs utkanter möter vi fyra män: en statistiker, en sanitetsingenjör, en konstnär som gör utställningar p...
Dipak Mazumdar
Dipak Mazumdar är en udda fågel i den svenska poesin. Han är en sann kosmopolit, som rör med självklarhet rör sig från antikens Grekland till restaurangen...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.