och doften var ett mörkt vattenfall : 14 sånger

Dipak Mazumdar är en udda fågel i den svenska poesin. Han är en sann kosmopolit, som rör med självklarhet rör sig från antikens Grekland till restaurangen Dionysos på Södermalm i Stockholm, via sin ungdoms Paris. Han befinner sig i dialog med gudar och gestalter ur mytologin, och med stora filosofer, samtidigt som han med omväxlande glädje och beska kommenterar sin de fenomen han möter i sin omedelbara omgivning. Efter den svenska översättningen följer originaltexten på engelska. Boken är också försedd med en ordlista där de många historiska och mytologiska referenserna förklaras.

Förlagsinformation