En ensam människas bibel

Översättare:
Original: Yige ren de shengying
Romaner Asien

Gao Xingjians andra roman, "En ensam människas bibel", fullföljer temat från "Andarnas berg" men är mera överblickbar. Bokens kärna är uppgörelsen med det skräckinjagande vanvett som brukar kallas kulturrevolutionen i Kina. Med skoningslös uppriktighet redogör författaren för sin erfarenhet som i tur och ordning politisk aktivist, offer och utanförstående iakttagare. Hans berättelse skulle ha kunnat utmynna i dissidenternas moraliska representantskap, men han avvisar denna position och vägrar frälsa någon annan. Gao Xingjians författarskap är fritt från varje slags inställsamhet, även gentemot den goda viljan. Drömmens fria förvandlingar och groteska symbolspråk bryter in i de skarpa bilderna av samtidens människa. Erotiska teman ger hans texter en febrig spänning, och åtskilliga har förförelsens koreografi som grundmönster. Därvid är han en av de få manliga författare som ger samma tyngd åt kvinnans sanning som åt sin egen
Förlagsinformation

Anmärkning 

förord av Göran Malmqvist