En folkets man

Översättare:
Original: A man of the people (1966)
Romaner Nigeria

 

Achebes fjärde roman, En folkets man, är också den sista romanen i den tetralogi som inleddes med Allt går sönder och som avsåg att skildra upplösningen, förändringen, frigörelsen och självständigheten.

I En folkets man har självständigheten nyligen uppnåtts och det är många som vill vara med och dela den nationella kakan.
Liksom Soyinkas Röster ur förändringen är det en besk och mycket rolig satir över politisk korruption och personkult i en afrikansk stat som nyligen blivit självständig. I centrum finns landets kulturminister, den Hedervärde Hövdingen Mr M A Nanga, MP, som besöker en skola därhans gamla elev (jagberättaren) Odili är lärare. Besöket resulterar i ändrade levnadsomständigheter för Odili, som hamnar i huvudstaden Bori och ministerns gästlägenhet. Själv bor Nanga i ett hus med sju badrum och sju tystgående vattenklosetter finansierade medelst de mutor han inkasserat när han handlagt offentliga ärenden. Han drar sig inte för att försöka muta såväl press som politiska motståndare och han förför varje kvinna som kommer i hans väg, och trots att han är lyckligt gift hindrar inte hans lyckliga äktenskap honom från att planera giftermål med den unga och tilldragande Edna.

Nanga är i alla avseenden en folkets man, Hövdingen Nanga var född politiker. Han kunde säga och göra nästan vad som helst och det gick in. Så länge folk lät sig ledas av sina hjärtan och magar här i världen och inte av sina huvuden så går allt in som hövdingarna Nanga säger eller gör. Från sin ungdoms olymp åser Odili ministerns beteende med ogillande, men snart avslöjar han själv samma egenskaper som dem han föraktar. När Nanga förför hans flickvän beslutar han sig för att hämnas och besegra honom både politiskt och privat genom att starta ett eget parti samt vinna den vackra Ednas hjärta. En militärkupp löser det första problemet, det andra löser han själv genom att betala brudpriset ur det nya partiets kassa.

Barbro Norström Ridaeus