Chinua Achebe Albert Chinụalụmọgụ Achebe

* 16 november 1930 i Nneobi, Nigeria † 21 mars 2013 i Boston, USA

Chinua Achebe, döpt Albert Chinualumoguchebe, föddes i en kristen familj i Ogidi i Iboland där hans far var lärare i den lokala missionen. Hans far och farfar var bland de första människorna i Nigeria som övergick till kristendomen och familjen höll hårt på regeln att Achebe inte fick delta i de traditionella iboritualerna och inte heller äta hemma hos icke-kristna kamrater. Han fick ett stipendium för att studera medicin vid universitetet i Ibadan, men efter ett års studier sadlade han om och började läsa litteratur.

1953 tog han sin grundexamen. Året därefter började han arbeta vid Nigerias radio i Lagos, där han stannade till 1966 när han tvingades att avgå på grund av det rabalder A man of the people väckte i regeringskretsar. Alltför många politiker kände igen sig själva i satiren över den Hedervärde Hövdingen Mr M A Nanga, MP.

Under Biafrakriget (1967-70) engagerade han sig hårt för Biafras sak och undgick med knapp nöd att arresteras, men hans hem totalförstördes. 1972 blev han hedersdoktor vid Dartmouth College i USA och samma år gästprofessor vid institutionen för engelska vid University of Massachusetts i Amherst. Han har varit redaktör för flera litterära tidskrifter, bl.a. Okike, och han har arbetat som en av de två redaktörerna för Heinemanns African Writers Series i London.

Han bosatte sig i Nsukka där han 1973 fick en professur i engelska vid University of Nigeria. Han drog sig tillbaka i förtid 1985.
Under åren har han haft en mängd gästprofessurer, främst vid amerikanska universitet och inte mindre än tolv universitet har kallat honom till hedersdoktor. Sedan en allvarlig bilolycka utanför Lagos 1990 tvingade honom att söka medicinsk hjälp utomlands, har den sedemera rullstolsbundne Achebe undervisat vid Brown university

Achebe tilldelas Man Booker International Prize2007 för sin författargärning.

Diktsamlingar:
Beware, soul brother: poems (1971) och Christmas in Biafra and other poems (1973). De tjugofyra dikterna i den förra samlingen återkommer, delvis omskrivna, i den senare som också innehåller sju aldrig tidigare publicerade dikter. Another Africa 1998 Collected Poems 2004

Romaner:
Things fall apart (1958), är första delen i en tetralogi som följs av Arrow of God (1964), No longer at ease (1960, boken utgavs före den förra, men ingår som tredje del i tetralogin) och avslutningsdelen A man of the people (1966).
Achebes fyra romaner avser att spegla utvecklingen i samhället från kolonialisternas erövring och det traditionella samhällets upplösning och förändring till frigörelsen från kolonialismen och självständigheten. Den första och den sista delen är översatta till svenska. (No longer at ease kom i dansk översättning 1969, 2. udgave 1986, under titeln: Trives ej længere her.)

Achebes senaste roman är Anthills of the savannah (1987). Novellsamlingar: The sacrificial egg and other stories (1962) och Girls at war and other stories (1972). Några av novellerna i den första samlingen återkommer också i den senare. Essäer: Morning yet on creation day (1975), The world of Ogbanje (1986) Hopes and impediments: selected essays 1965-87 (1988). Fem av essäerna i den första samlingen återkommer också i den senare.

Till sist kan nämnas att Achebe också har publicerat en politisk analys av sitt hemland: The trouble with Nigeria (utkom 1983, men har publicerats i flera senare upplagor).

I Home and exile (2000), som bygger på en serie av tre föreläsningar vid Harvard 1998, beskriver han sin egen intellektuella utveckling i ljuset av de kulturella och politiska omvälvningar som drabbat den afrikanska kontinenten.

Barnböcker: Chike and the river (1966), How the leopard got his claws (1972), The drum (1977), The flute (1977).

Barbro Norström Ridaeus

Självbiografin "There Was a Country: A Personal History of Biafra utkom 2012

Artiklar 

Achebe är en av Afrikas mest omskrivna författare. Ur den rika floran med böcker om hans författarskap kan nämnas: Carroll, David, Chinua Achebe: novelist, poet, critic. 2. ed. London: Macmillan, 1990. Chinua Achebe: a celebration. Eds. Kirsten Holst Petersen, Anna Rutherford. Oxford: Heinemann, 1991. Conversations with Chinua Achebe. Ed. Bernth Lindfors. Jackson, Miss.: Univ. Press of Mississippi, 1997.

Bibliografi – böcker

Arrow of God
Chinua Achebes Allt gar sonder har med tiden blivit den mest lästa afrikanska romanen någonsin. Våren 2014 publicerade Tranan Inte längre hemma, den andra delen i Achebes l...
No Longer at Ease
Obi Okonkwo är en man med höga ­ideal. Med sin brittiska utbildning och sitt nya, statliga jobb är han en del av den ­generation som ska ta Nigeria in ­i moderniteten och...
Anthills of the savannah (1987)
Temat i denna sinnrikt komponerade berättelse,  Achebes första roman på drygt tjugo år, är det politiska maktspelet i en fiktiv afrikansk stat kallad Kangan. Som s...
A man of the people (1966)
Bonniers 1968; övers. Ebbe Linde
  Achebes fjärde roman, En folkets man, är också den sista romanen i den tetralogi som inleddes med Allt går sönder och som avsåg att skildra upplösningen...
Things fall apart (1958)
  Allt går sönder har skapat afrikansk litteraturhistoria. Ingen afrikansk roman har sålt i så stora upplagor - bara den engelska upplagan har gått ut i ca 3...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.