Guds pil

Översättare:
Original: Arrow of God
Romaner Nigeria

Chinua Achebes Allt gar sonder har med tiden blivit den mest lästa afrikanska romanen någonsin. Våren 2014 publicerade Tranan Inte längre hemma, den andra delen i Achebes löst sammanhangande triptyk om livet i Nigeria precis pa gränsen till, under, och vid upplösningen av det brittiska kolonialväldet. Tredje delen, Guds pil, utspelar sig mitt emellan de båda andra på 1920-talet och skildrar konflikterna mellan den traditionella kulturen, och den ockuperande dito.

Ezeulu erbjuds att bli britternas mellanman, då han är ledare for flera byar, men han vägrar och fängslas. När han väl kommer ut ur fängelset så ar han övertygad om att han är till hälften man, till hälften ande, vilket i sin tur leder till att han får skulden nar skörden slår fel, vilket byns missionär ser som sin chans att låta kristendomen få fäste och mota ut den tidigare hedniska religonen.
Chinua Achebe hyllas för att ha skrivit igbofolkets historia, och han håller den västafrikanska sedelarande berattartraditionen levande, men här saknas rena hjältar och skurkar, personerna ar komplexa och har flera lager. Achebe ar mycket skicklig på att skildra de där tillfälliga ingivelserna, öogonblicken som ska forandra allt, där läsare fran Kapstaden till Stockholm kan känna igen sig.

Förlagsinformation