En scharlakansröd sång

Berghs 1983
Översättare:
Original: Un chant écarlate (1981)
Romaner Senegal

En välskriven roman som handlar om äktenskapet mellan den franska diplomatdottern Mireille och den senegalesiske studenten Ousman, som kommer från betydligt enklare förhållanden än sin hustru. Motståndet till äktenskapet blir kompakt från båda föräldraparen, som emellertid inte ges någon chans till protester utan ställs inför fullbordat faktum. Familjen de la Valées rasism sätter sig paret över genom att flytta till Senegal. De ser sig som företrädare för en universalkultur i Senghors anda, men märker snart att den filosofi som är livskraftig i idéernas värld inte alltid är lätt att omsätta i det verkliga livet.

Mireille, med sin akademiska examen och sitt frimodiga väsen, har svårt att acceptera en underställd roll. Ousman å sin sida faller allt mer in i wolofsamhällets bekväma mansroll, understödd av vänner och släkt; En man är herre i sitt egethus. Även när han inser att han har fel är han omedgörlig, eftersom all kompromiss är detsamma som kapitulation. Mireille bemödar sig om att vara sin man till lags, men så länge samhället är låst i gamla traditioner och fördomar släpps ingenting nytt över bron. När mannen tar sig en andra senegalesisk hustri ser släkten uppskattande på hans beteende, men den första hustrun underrättas inte utan får reda på händelsen först genom ett anonymt brev. I sinnesförvirring dödar hon deras barn och knivhugger Ousman.

Bâs skildring av det senegalesiska samhället är kritisk, framför allt hennes inställning till den traditionella polygamin. Mireille och Ousmans äktenskap spricker därför att deras kulturer är oförenliga. Ousmans är alltför fast förankrad i det traditionella wolofsamhället. Romanen publicerades postumt 1981.

Barbro Norström Ridaeus