En tunga ska växa ut : ny kinesisk dikt

Karavan 1997
Översättare:
Antologier, Poesi Kina

Skriften innehåller dikter och presentation av följande poeter: Mai Cheng, Zang Di, Cheng Dongdong, Duo Duo, Yu Jian, Wang Jiaxin, Dao Lang, Yan Li, Yin Lichuan, Na Ye, Hong Ying, Yang Xuheng, Zhang Zao