Li Li

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Översatta verk – böcker

Yan Zhi
Elegi och hågkomst publicerades 1999 och har återutgivits ett flertal gånger sedan dess. Det är ett viktigt verk i dagens Kina. Förlagsinformation
Xi Chuan
I Ansikte och historia presenteras Xi Chuan i helfigur med ett brett urval ur hela produktionen Förlagsinformation
Mai Cheng
Lejd 2009; övers. Li Li, Arne Johnsson
Mai Cheng är en pseudonym för Wang Qiang. Han föddes1962 i Shenyang i Manchuriet, men bor nu i Dalian, en kuststadi nordöstra Kina. Där är han verksam både som poet och företagare. Dikterna i denna...
Skriften innehåller dikter och presentation av följande poeter: Mai Cheng, Zang Di, Cheng Dongdong, Duo Duo, Yu Jian, Wang Jiaxin, Dao Lang, Yan Li, Yin Lichuan, Na Ye, Hong Ying, Yang...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Li Li
Poesi. Förekommer i Karavan 2018:4., Poesi. Förekommer i Ansikte och historia.