Arne Johnsson

Översatta verk – böcker

Nu utkommer den första antologin med modern indisk poesi på svenska! Boken rymmer ett par hundra dikter av ett femtiotal poeter från tre av Indiens många språk: det...
Mai Cheng
Lejd 2009; övers. Li Li, Arne Johnsson
Mai Cheng är en pseudonym för Wang Qiang. Han föddes1962 i Shenyang i Manchuriet, men bor nu i Dalian, en kuststadi nordöstra Kina. Där är han verksam både som poet och företagare. Dikterna i denna...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.